Montessorie Eğitim Sistemi Nedir?

0
3586
views

Montessorie Eğitim Sistemi Nedir?

Montessori eğitim sistemi, İtalyan eğitim felsefecisi Maria Montessori tarafından geliştirilmiştir ve 100 yılı aşkın zamandır kullanılmaktadır.   Montessori eğitiminin amacı, her bir çocuğun bireysel ilgi alanına uygun öğrenme sağlamaktır. Günümüzde yaratıcı fikirleriyle belli yerlere gelmiş olan teknoloji devleri, daha öncesinde Montessori eğitimi almış kişilerdir. Montessori eğitim sistemi ile özgür bir eğitim verilmekte ve herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Günümüzde İngiltere’de Uluslararası Montessori Derneği tarafından bu sisteme uygun öğretmenler yetiştirilmektedir. Eğitimler sonrasında Montessori eğitmeni diploması alma hakkı kazanırlar. Bu eğitim anaokulu, ilkokul hatta bazı ülkelerde lise seviyesinde verilmektedir. Ayrıca ülkemizde bazı kurumlarda uygulanır.

Montessori Eğitim Sistemi Nasıl Uygulanır?

Öncelikle çocukların nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadıkları saptanmaktadır. Bu doğrultuda çocukların ilgi alanlarına uygun özgür seçimler yapması sağlanır. Eğitim esnasında öğrenci merkezdedir. Montessori eğitimi alan çocuklar denge yürüyüşleri ile güne başlarlar. Sonrasında kendilerine uygun aktivitelerle eğitime devam ederler. Çocuklar, kendilerini birey olarak görürler. Birbirlerine saygı duyarlar. Eğitimler, aile, öğrenci ve öğretmen iş birliği ile belli bir noktaya taşınır. Bu takım çalışması yapılırken çocuk gözlenir ve her şeyi kendisi yapması sağlanır. Öğrencinin öğrenme hızına uygun eğitim verilir. Her öğrencinin kendine özgü bir öğrenme ritmi vardır. Bu ritme uygun olarak eğitim belirlenir. Montessori eğitim sisteminde, bilgi akılla değil el yordamıyla öğrenilir. Soyut kavramlar, somut kavramlar yoluyla anlaşılır. Zihinsel kavramlar hissedilerek zihne yerleştirilir.

Hata kontrolünü çocuk kendisi yapar. Bu sayede yetişkinlerden bağımsız olarak öğrenme gerçekleşir. Montessori de ödül ya da ceza sistemi yoktur. Bireysel ilgi alanlarını çocuklar özgürce seçer ve kendisinin belirlediği bir eğitim alır. Çocukların kendi başına bilgiye ulaşmasına izin veren çalışma alanı önceden oluşturulur. Çalışma esnasında herhangi bir sınırlama yoktur. Çocuk istediği kadar çalışma yapabilir. Yapılan alıştırmalarla soyut olan somut hale getirilerek kavrama kabiliyeti artırılmış olur. Montessori eğitim sistemi içerisinde kullanılan araç gereçlerse bu sisteme özeldir. Bunlar: prizmatik boyutlardaki üçgen ve küpler, koordinasyon aletleri, ağırlık tüpleri, ahşap dominolar vb. şeklinde tasarlanmaktadır. Ayrıca her yaş seviyesine göre bu araçlar değişmektedir.

Montessori Eğitimi Sonrası Nasıl Sonuçlar Elde Edilir?

Montessori eğitim sistemine başlayan çocuklarda, 1-2 ay gibi bir sürenin geçmesinin ardından aileler tarafından farklılıklar görülür. Daha rahat iletişim kurdukları, farklı konulara ilgi duymaya başladıkları, diğer çocuklar arasında lider oldukları ve hareketlerini kontrol edebildikleri gözlenir. Özellikle aile içi iletişimde kendini rahat ifade eden çocuklar yetişir. Ayrıca eğitim alan çocuklar özgüvenli, bakış açısında farklılıklar olan, özgüveni yüksek, kendi işini kendisi yapabilen, problem çözmede yardımcı bir bireye dönüşürler. Kıskançlık, huysuzluk ve kendini ifade edememeden kaynaklanan davranışlara yönelme durumları ortadan kalkar. Sorunlarını tıpkı bir yetişkin gibi konuşarak çözerler.

Montessori eğitim sistemi uygulanan okullara yapılan ziyaretlerde, ortalıkta amaçsızca dolaşan, gürültü ve karmaşaya yol açan çocuklar yoktur. Çünkü çocuklar ilgi alanları olan öğrenmeye öyle konsantre olmuşlardır ki sanki ortamda hiç çocuk yokmuş gibi hissedersiniz. Montessori çalışmalarıyla beraber anlaşılır ki çocuklar sessizlikten, sosyal ilişkilerin kendileri tarafından oluşturulmasından, çevrenin düzenli ve temiz olmasından, özgür olan bir faaliyet disiplininden, kitaba bağlı kalmayan okuma ve yazmadan, alıştırma yapmanın tekrarından, özgürce seçimler yapmaktan, hatalarını kendileri denetlemekten hoşlanmaktadır. İşte bu doğrultuda Montessori eğitimi sürdürülür. İlkokul dönemindeki çocuklarda ise derslerde başarı oranının yüksek seviyelere ulaştığı görülmektedir. 1. Sınıf öğrencilerinde %100 okuma yazma oranı sağlanır. Montessori sistemi ile matematikte sağlam bir temel oluşturulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here