Montessori Eğitiminin Faydaları

0
8613
views

ario Montessori tarafından geliştirilmiş olan Montessori eğitim modelinin temel amacı, mevcut insan davranışlarını toplumsal yarar doğrultusunda yeniden yapılandırmaktır. Bu eğitim sisteminde her bireyin ayrı bir kişilik olduğu ve kendi kapasitesi doğrultusunda eğitilmesi gerektiği savunulur. Temelinde, ezber eğitim kabul görmezken bireyler için somutlaştırılmış bir yöntemler bütünü uygulanır. Montessori eğitiminin faydaları oldukça fazladır. Bu kapsamda çocuklarda kısa sürede olumlu gelişmeler görülür. Montessori eğitimi alan çocuklarda, ilk olarak sosyal ortamlarda değişiklikler göze çarpar. Bu, iletişim kurma yeteneklerinin Montessori eğitimiyle gelişmesi sonucun ortaya çıkmaktadır. Montessori eğitimiyle çocukların yaşıtlarıyla daha iyi iletişim kurduğu gözlenir. Aynı gelişmeler ebeveynlerle çocuklar arasında da görülür. İletişim esnasında kavga ya da kargaşa olmazken bir yetişkin edasıyla konuşarak anlaşma vardır. Ayrıca Montessori eğitimi, çocukların duygusal gelişimlerini etkili bir şekilde destekler. Gelecek yaşamlarında sorumluluk sahibi, uyumlu, kendine saygılı ve özgüvenli bireyler olarak yetişirler.

Montessori eğitimiyle, öğretici tarafından yardıma ihtiyaç duymayan çocuklar kendi hatalarını kendileri fark eder ve düzeltmek için çaba gösterirler. Her çocuğun kendine özgü gelişim sürecinde, bireysel öğrenme gerçekleşir. Bu eğitim sisteminde soyut kavramlar öğrenilirken somut kavramlardan yararlanılır. Böylece öğrenme daha çabuk olur ve kalıcı hale gelir. Çocuklar öğrenmeyi eğlenerek yaparken araştırma isteği hep içlerinde vardır. Böylelikle doğal bir öğrenme sağlanmış olur. Ayrıca çocukta adapte sürecini hızlandırır ve biran önce sonuca ulaşmasını sağlar. Montessori eğitiminin faydaları ile çocuklar, liderlik yapmayı öğrenirler ve yeni görevler almaktan çekinmezler. Çocuklar eğitimin doğal akışında sorumluluk almayı öğrenirler. Deneyimlerini kendileri kazanırken büyüklere ihtiyaç duymazlar. Yapılan uygulamalar, pratik hayat alıştırmaları olarak çocuğu gerçek hayata hazırlar. Çeşitli alanlarda bilgi edinmeyi sağlayan etkinlikler, çocukların ilgi alanları çerçevesince kendileri tarafından belirlenir. Böylelikle çocuğa daha özgür bir alan ve seçme hakkı tanınmış olur.

Aynı zamanda çocuğun öğrenme aktiviteleri çeşitlenir. Böylece öğrenme artar. Çocuğun merkezde olduğu bu eğitim tamamen onun gelişimine odaklıdır ve yaratıcılık hep ön plandadır. Montessori eğitimi alan çocuklarda problem çözme kabiliyetlerigelişir. Çocuğun doğuştan gelen potansiyeli Montessori eğitiminin faydaları ile üst düzeye ulaşır. Okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum sergilerken çalışmaya karşı olan önyargılar ortadan kaldırılır. Çocuklar bu sistem aracılığıyla öğrenmenin zevkine varır. Montessori eğitimi ile yetişen çocuklar, kendine özgüvenli ve başkalarına karşı saygılıdır. Kaygılarını nasıl yöneteceğini ve dışa vuracağını bilir. Kontrollü bir kişilik geliştirir. Bu eğitimle dikkat ve konsantrasyonun üst düzeye çıkması sağlanır. Girişimci ruh ön plandadır. Düzen ve iç disiplin duygusu gelişir. Çocuklar hatalarını kendileri gidermeyi öğrenirken sosyal farkındalık ve toplum bilinci artar. Çocukların iletişim kurarak sosyalözelliklerinin gelişmesine yardımcı olur. Montessori eğitimi ile çocuk olumsuz ve amaçsız davranışlardan sıyrılır.

Çocukluğunda Montessori eğitimini alan kişilerin, hayatının ilerleyen zamanlarında sorunlara daha kolay çözümler üretebildiği görülmüştür. Bakış açısı daha küçük yaşlardan gelişen bu kişiler, ilerleyen yaşamlarında Montessori eğitiminin faydaları ile karşılaşırlar. Bu bağlamda büyük projelere imzasını atmış birçok kişininküçük yaşlarda Montessori eğitimi aldığı ve bu eğitim felsefesinin ileriki yaşamlarında fazlasıyla etkili olduğu görülür. Bu kişilerde en çok görülen özellik yaratıcılığın üst düzeye ulaşması ve kimsenin daha önce yapmadığı şeylerin yapılmasıdır. Bu bireyler binlerce kişinin arasından Montessori eğitiminin verdiği öğretileri kullanarak sıyrılır ve başarıya ulaşırlar. Ayrıca ulaştıkları başarıyı her defasında bir adım daha ileriye taşırlar. Tüm bu öğretilerin ışığında hem kendileri için hem de yaşadıkları toplumlar için faydalı olmuşlar ve gelişime katkı sağlamışlardır.CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here